A. Edward Newton

De formule voor compleet geluk is erg bezig te zijn met onbenulligheden.